top of page
badeerol logo.png
bade.png

ŞARTLAR & KOŞULLAR

I- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme, Tüketici’nin, web sitesi ve mobil cihazındaki uygulama aracılığı ile işlem yaptığı durumları da içermek üzere Satıcı / Sağlayıcı BADE EROL STÜDYO’ya ait <https://www.badeerol.com.> elektronik ticaret internet sitesine (bu andan itibaren "İnternet Sitesi" olarak anılır) sipariş vermek suretiyle satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Hizmet") Tüketici'ye satışı-sağlanması bağlamında tarafların Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince doğan hak ve yükümlülüklerini düzenler. Tüketici işbu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde kabul ettikten sonra, sipariş verdiği Ürün / Hizmet'in bedeli ve masrafları işbu Sözleşme’de belirlenen ödeme yöntemi yolu ile tahsil olunur.

II- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

II.1 SATICI /SAĞLAYICI

-Satıcı /Sağlayıcı İsim/Unvanı: Bade Erol Stüdyo

-Satıcı /Sağlayıcı’nın Açık Adresi: ESENTEPE MAH. MITHAT ULU ÜNLÜ SK. PROPAGANDA PLUS RESIDENCE NO: 26 IÇ KAPI NO: 26 SISLI/ ISTANBUL 

-Satıcı /Sağlayıcı’nın Telefonu: 05424808743

-Satıcı /Sağlayıcı Mersis No: 3847062903200001

-Satıcı /Sağlayıcı E-Posta Adresi: info@badeerol.com

-Tüketici’nin İade Halinde Malı Satıcı /Sağlayıcı’ya Göndereceği Kargo Yöntemi: Satıcının/Sağlayıcının kendi kargo/taşıma bölümü ve aracı ile teslim gerçekleştirilir. Tüketici eğer dilerse Ürünleri Satıcının/Sağlayıcının adresinden direkt kendisi de teslim alabilir.

 

II. 2. TÜKETİCİ

Adı – Soyadı / Unvanı : www.badeerol.com internet sitesinde kullanılan profil bilgileri ve fatura bilgileridir.

Adresi : www.badeerol.com internet sitesinde kullanılan profil bilgileri ve fatura bilgileridir.

Telefon : www.badeerol.com internet sitesinde kullanılan profil bilgileri ve fatura bilgileridir.

E-Posta : www.badeerol.com internet sitesinde kullanılan profil bilgileri ve fatura bilgileridir.

 

III-    ÖN BİLGİLENDİRME

Tüketici, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme'nin Tüketici tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek satın alma siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder. Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve kanuni açıklama/bilgilendirme metinlerini önceden okuyup anladıktan sonra satın alma siparişini verdiğini kabul ve beyan eder: 

a) İşbu Sözleşmesinin kapsamında olan ürünler, İnternet Sitesi’nde yer alan ürün kataloğu sayfasının içeriğidir. Söz konusu ürünler, Bade Erol Stüdyo tarafından el yapımıyla üretilmiş olup, hassas yapıda olan cam, pirinç, mermer ve metal işçiliği ürünlerini kapsayıp bunlarla sınırlı olmadan benzer nitelikteki bütün ürünlerdir (“Ürünler”).

b) İşbu Sözleşmede Satıcının/Sağlayıcının unvanı ve MERSİS numarası II. maddede belirtilmiştir.

c) İşbu Sözleşmede Satıcının/Sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri II. maddede belirtilmiştir. Tüketici’nin Satıcı/Sağlayıcı ile daha hızlı iletişime 

geçebilmesi için ayrıca <00905424808743> cep telefonu ve <info@badeerol.com> e-mail adresi kullanılabilir.

ç) Satıcı/Sağlayıcı, Tüketici’nin şikayetlerini iletmesi için işbu Sözleşmenin II. maddesinde ve III(c) maddesinde belirtilen iletişim bilgilerini kullanmaktadır.

d) İşbu Sözleşmede ve İnternet sitesinde sunulan Ürünler, özel olarak el yapımıyla üretildiği için; üretim, işçilik unsurlarıyla birlikte KDV ve benzeri vergileri kapsayacak şekilde fiyatlandırılır. İşbu Sözleşme uyarınca Ürünün/Ürünlerin ilgili fiyat bilgileri İnternet Sitesinin katalog ve içerik kısmında KDV dahil olarak açıkça belirtilir. Nakliye masrafları belirtilen fiyattan ayrı olup, son satın alma siparişinin verileceği sayfada bilgiler doldurulurken hesaplanır ve toplam fiyata eklenir.

e) Sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, söz konusu maliyet Tüketicilere yüklenir.

f) İşbu Sözleşme uyarınca Ürün satın alma siparişlerinde ödeme işlemi, Tüketicinin bilgilerini sunduğu banka kartı, kredi kartı ve banka hesap transferi yollarıyla gerçekleştirilir. Ödeme siparişinin İnternet Sitesi üzerindeki form bölümünden yazılı ve başarılı biçimde Satıcı/Sağlayıcıya ulaşması halinde Satıcı/Sağlayıcı Ürünü hazırlamaya başlar ve Ürünün teslimatını, Tüketici’nin belirttiği adrese kendi kargo/taşıma bölümü tarafından ulaştırıp teslim eder. Tüketici’nin ürün iadeleri için de Satıcı’nın/Sağlayıcı’nın kargo/taşıma bölümünü/araçlarını kullanılır. Tüketici eğer dilerse Satın Alma Sipariş Formu’nda açıkça belirtmek kaydıyla Ürünleri Satıcı’nın/Sağlayıcı’nın adresinden direkt kendisi de teslim alabilir.

g) İşbu Sözleşme ve ilgili mevzuat uyarınca Tüketici, Cayma Hakkını Ürünün kendisine tesliminden itibaren 14 gün içinde kullanabilir. Tüketici’nin cayma hakkını kullanması durumunda Ürünün; hatasız, kırılmamış, kullanılmamış, lekelenmemiş ve Tüketiciye teslim edilmiş haliyle birebir aynı şekilde Satıcı’nın/Sağlayıcı’nın yetkili kargo/taşıma bölümüne teslim etmesi gerekir. Tüketicinin, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmasından dolayı meydana gelen değişiklik ve bozulmalar saklıdır.

ğ) Cayma bildirimi işbu Sözleşmenin II. ve III(c) maddelerinde belirtilen iletişim bilgilerine yapılır.

h) Tüketici’nin, cayma hakkını kullanamayacağı haller işbu Sözleşmenin IX. maddesinde belirtilen durumlarda sayılmıştır. 

ı) Tüketici, Ürünü satın almadan önce ödemeyi peşin olarak gerçekleştirmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

k) Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı /Sağlayıcı’ya aittir. İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri görevlidir. 

IV-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin / Hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, markası, modeli, rengi, birim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Tüketici'nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıdaki örnek tabloda ve İnternet Sitesinin ilgili Ürün katalog sayfasında belirtildiği gibidir. Teslimat Satıcı’nın/Sağlayıcı’nın kendi taşıma bölümleri aracılığıyla yapılır ve bu hususta Tüketici’ye gerekli bilgilendirme, elektronik posta/e-mail, SMS veya telefonla yapılır. Teslim ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin aşağıdaki X. maddesinde belirtilmiştir.

ÜRÜN (ÖRNEKTİR)

BİRİM FİYAT (TL) (ÖRNEKTİR)

ADET(ÖRNEKTİR)

KDV DAHİL TOPLAM (TL) (ÖRNEKTİR)

Metaphor

3,050 TL

1

3,600 TL

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri

500 TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAM FİYATI (KDV Dahil)

4,100 TL

 

İnternet Sitesinde ilan edilen ürün bedelleri ve taahhüt edilen vaatler değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar bağlayıcıdır.

 

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı : (Kredi Kartı / Banka Kartı veya Banka Hesap Transferi)

[Kart Tipi: Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.]

Kart Numarası: Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

CVV No: Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

Ödeme Kredi Kartı: Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

Kredi Kartına Tek Çekim uygulanır.

Toplam Tutar Bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında belirlenir.

Banka Hesap Transferleri için:

 

SATICI / SAĞLAYICI BANKA ADI

QNB FINANSBANK

Satıcı / Sağlayıcı Banka Hesap Adı ve Soyadı:

Bade EROL

Satıcı/Sağlayıcı IBAN NO:

TR77 0011 1000 0000 0099 6621 60

Satıcı/Sağlayıcı Şube Kodu:

901

 

 

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

Adres :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

Telefon :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

E-Posta :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı/ Unvanı :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

Adres :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

Telefon :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

E-Posta :

 Tüketici bu bilgileri İnternet Sitesi Satın Alma Siparişi kısmında iletir.

 

 

V- ÜRÜNLERİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Tüketici’nin Satıcı /Sağlayıcı’dan bedeli karşılığında edinmiş olduğu ürünün Tüketici’ye teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

Ürün, Tüketici’nin İnternet Sitesi Satın Alma Sipariş Formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilir.

 

 

VI – SATICI /SAĞLAYICININ BORÇLARININ İFASI

Satıcı /Sağlayıcı, Sözleşme konusu ürün veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve Bade Erol tarafından düzenlenen orijinallik sertifikası ile birlikte Tüketiciye teslim edilmesinden sorumludur. Ürünlerin kullanım kılavuzları ise çevrimiçi şekilde İnternet Sitesinde Tüketiciye sunulmaktadır.

Ürünün teslim masrafları, Tüketiciye aittir.

Satıcı / Sağlayıcı, sipariş konusu Ürün hazırlama ve teslim ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Ürünü, stokun müsait olması halinde, İnternet Sitesinden Satın Alma Siparişinin yapılmasından ve Satın Alma Sipariş Ödemesinin gerçekleştirilmesinden itibaren 5-7 iş günü içinde sevk edecek olup en geç 30 iş günü içerisinde Tüketici’ye teslim etmek yükümlülüğü altındadır.  Satıcı veya sağlayıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

Herhangi bir nedenle Tüketici tarafından Ürün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı / Sağlayıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün Satıcı / Sağlayıcı tarafından kendi ulaştırma ve teslimat departmanına verilmesinden ve fakat Tüketici tarafından teslim alınmasından önce Tüketici tarafından yapılan sipariş iptallerinde bütün teslim ve ulaştırma bedelinden Tüketici sorumludur.

Ürünlerin teslimatı anında Tüketici’nin adresinde bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı /Sağlayıcı, teslim edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak herhangi bir kimsenin olmaması durumunda ise Satıcı’nın / Sağlayıcı’nın ulaştırma, kargolama ve teslim departmanı ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır. Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, bu durum Tüketici tarafından İnternet Sitesi Satın Alma Sipariş Formunda açıkça belirtilmelidir. Ürün, Tüketici’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı /Sağlayıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Tüketici’nin Ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürünün Satıcının/Sağlayıcının ulaştırma, kargolama ve teslim bölümünde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı /Sağlayıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Tüketici’ye aittir.

Tüketici’nin, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı /Sağlayıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı / Sağlayıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı /Sağlayıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde Tüketici tarafından Satıcı /Sağlayıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Tüketici’nin bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo/iade masrafları Tüketici tarafından karşılanacaktır. Satıcı /Sağlayıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı/Sağlayıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Tüketici’yi bilgilendirecek ve varsa teslim masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak değerlendirilemez.

Sözleşmenin feshi durumunda, Satıcı / Sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Tüketici’yi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

 

VII- TÜKETİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tüketici, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı /Sağlayıcı tarafından Tüketici’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Tüketici’nin, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu Ürün veya hizmeti Satıcı’nın / Sağlayıcı’nın kargo teslim departmanından teslim alması halinde sorumluluk tamamen Tüketici’nin kendisine aittir.

Satıcı veya sağlayıcı Ürünü kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı veya Sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye teslim alınan haliyle zararsız geri göndermek zorundadır.

Tüketici, cayma süresi içinde Ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Bu niteliği aşan kullanımlar yüzünden meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan dolayı Satıcı / Sağlayıcı Ürünün değerindeki azalmayı tüketiciden tazmin edebilecektir.

Ürün veya hizmetin tesliminden sonra Tüketici’ye ait kredi kartının Tüketici’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı /Sağlayıcı’ya ödememesi halinde, Tüketici, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı /Sağlayıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Tüketici’ye aittir.

Tüketici’nin, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Tüketici’den talep edebilir ve her koşulda Tüketici’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Tüketici’nin borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı /Sağlayıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Tüketici sorumlu olacaktır.

 

VIII- CAYMA HAKKI

Tüketici, kendisinin ya da kendisi tarafından belirlenen üçüncü bir kişi tarafından Ürün’ün teslim alındığı günden itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair yazılı bildirim veya kalıcı veri saklayıcısının bu süre içinde Satıcı veya Sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Tüketici, cayma hakkı süresi içinde Ürünün mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. 

Oluşturdukları sistem çerçevesinde, uzaktan iletişim araçlarını kullanmak veya kullandırmak suretiyle Satıcı veya Sağlayıcı adına mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık edenler, bu maddede yer alan hususlardan dolayı Satıcı veya Sağlayıcı ile yapılan işlemlere ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi hâlinde bu bilgileri ilgili kurum, kuruluş ve tüketicilere vermekle yükümlüdür.

Tüketici, cayma hakkını www.badeerol.com’a giriş yaparak İnternet Sitesinde yer alan "Ürün İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Tüketici’nin cayma hakkını kullanırken doldurduğu formda sipariş numarasını belirtmesi gerekir. Tüketici’nin ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup Satıcı /Sağlayıcı’nın iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığına dair bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Ürünü geri göndermesi gerekmektedir. Ürün ile beraber faturasının, ürün kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasına ilişkin detaylı bilgi www.badeerol.com’da yer alan Tüketiciyi Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi sayfasında yer almaktadır.

Satıcı / Sağlayıcı, Tüketici’nin cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye derhal bildirmelidir.

Tüketici iade edeceği malı Satıcı /Sağlayıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı /Sağlayıcı’nın ulaştırma, kargo taşıma bölümü ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı /Sağlayıcı’ya aittir. Tüketici’nin iade edeceği Ürünü Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı /Sağlayıcı’nın ulaştırma, kargo taşıma bölümü dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve Ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı /Sağlayıcı sorumlu değildir.

Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin Satıcı / Sağlayıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürünün Satıcı /Sağlayıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Tüketici’nin ilgili Ürün veya hizmete ilişkin Satıcı veya Sağlayıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Tüketici’ye satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Tüketici’ye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir. Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.

 

IX- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya Sağlayıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler; Tüketici’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler; çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler; tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler; tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler; malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler; abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler; belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler; elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler; cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Tüketici’nin kendisine sağlanan cayma hakkını kötüye kullandığının tespiti durumunda hakkın kullanıldığına dair bildirim herhangi bir hüküm doğurmayacaktır.  

 

X-TÜKETİCİNİN GARANTİ ÇERÇEVESİNDE SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Tüketicinin, kural olarak ayıplı mal hizmet ifası durumunda garanti süresince TKHK. m. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanması bertaraf edilemez. Bu bağlamda seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.  Tüketici, ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketici’nin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün; a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, Satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; Tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde Tüketici, Sözleşme’den dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde ürünün ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.  Tüketici’nin Sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, Ürünün bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

Tüketicinin, Ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

Bu maddenin ikinci paragrafında belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.

Tüketicinin Ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan şu arızalar hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. Özellikle uygun olmayan temizleme solüsyonları veya yöntemlerinin neden olduğu hasar; müşteri veya müşteri temsilcisi tarafından yanlış kurulum veya montajdan kaynaklanan hasar; ampullerin uygunsuz kullanımlarından dolayı armatürlerde veya bazı kısımlarında meydana gelen hasar; hava koşullarında veya uygunsuz çevreye maruz kalmanın neden olduğu hasar kullanıcı hatası kapsamında değerlendirilecektir.

XI- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında satılan Ürün veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı /Sağlayıcı’ya aittir.

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Tüketici’nin yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

XII- ÜRÜN/HİZMETİN FİYATI

Ürünün peşin satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme e-postası ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya Sağlayıcı tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

 

XIII- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, İnternet Sitesi’nde yer alan iletişim formları veya elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı /Sağlayıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

XIV- YÜRÜRLÜK

İş bu Sözleşme, taraflarca okunarak, Tüketici tarafından okunup onaylandığı tarihte, Tüketici tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

bottom of page